"Vjenčana slika Anke i Ivana Gal
te djeca
: Josip, Marina i Marijan"

Format: 60 x 80 cm, g. izrade: 2004., vlasnik:Ivan i Anka Gal, tehnika: ulje na platnu
rađeno po uzoru na fotografiju iz 1. mj 1952. godine za 50-godišnjicu braka

"Vjenčana slika Draženke i Marijana Gal"
Format: 60 x 80 cm, g. izrade: 2004., vlasnik: autor, tehnika: ulje na platnu
rađeno po uzoru na fotografiju iz 9. mj 1992. godine za 10-godišnjicu braka
Portreti mladenaca
"Portret roditelja Marije Horvat"
Format: 50 x 70 cm, g. izrade: 2001., vlasnik:Marija Horvat, tehnika: ulje na platnu
rađeno po uzoru na crno-bijelu fotografiju, upola manju
Ostali portreti