english
Firma nudi slijedeće USLUGE:

1. Izrezivanje na vašoj foliji, prema vašoj pripremi

2. Oblikovanje Vašeg logotipa firme, naljepnice, izloga

3. Posredništvo pri kupnji pleksiglasa

4. Prijepis i štampanje semin. i dipl. radnji s fotografijama

5. Skeniranje i obradu fotografija
6. Poduku za rad u Word-u, Excel-u, Corel-u

7. Poduku u slikanju i crtanju

8. Izradu WEB-stranica

9. Izradu posjetnica, reklamnog materijala (kataloga, cjenika)