"Kockice"
Slika je nastala još prije i nije osobito teška za razumijeti. Htio sam napraviti gradaciju dviju skala tonova: hladne (gornje) i tople (dolnje) i to kao da izviru nagdje na horizontu u srdišnjoj točki.
Format: 600 x 450 px, g. izrade: 2002., vlasnik: autor, Kc, tehnika: elektronski