"Urbino"
Format: 60 x 90 cm, g. izrade: 1992., vlasnik: autor, tehnika: ulje na platnu/lesonitu

Sve sami polukrugovi. A tek perspektiva! I jedan prozor u noĉi.