"Kunovečka pošta"
Format: 60 x 40 cm, g. izrade: 1992., vlasnik: HP KC, tehnika: ulje/platno

Konstruktivistički prikaz kunovečke pošte s društvenim domom u pozadini formiran u jedan motiv. Vatrogasni toranj-vidikovac dijeli sliku u dva dijela. U gornjem je dijelu "paukova" mreža. Lijevo dolje je ulaz u poštu.