"Kod Kule"

Format: 50 x 70 cm, g. izrade: 1987., vlasnik: autor, tehnika: ulje na platnu

Format: 100 x 200 cm, g. izrade: 1995., vlasnik: Podravka, tehnika: auto-lakovi na drvenoj ploči

 

 

Format: 100 x 200 cm, g. izrade: 1995., vlasnik: Podravka, tehnika: auto-lakovi na drvenoj ploči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''Pozdrav s Antarktika''

 

 

Format: 80 x 60 cm, g. izrade: 1992., vlasnik: autor, tehnika: ulje na platnu

''Pozdrav iz Irske''

''Visoki naponi''