"Igre ploha I"

1. Format: 60 x 40 cm, g. izrade: 1981., vlasnik:autor, tehnika: tuš/papiru
2. Format: 80 x 60 cm, g. izrade: 1993., vlasnik: Milena Petrić, tehnika: ulje na platnu/lesonitu

Ovo je PRVA geom. slika. Predstavlja prednju stranu jedne crkve. Bijeli trokut predstavlja mjesto razapeća (Isusa). Ispod je crni trokut koji simbolizira čovjeka, s dvije raširene ruke - u prvoj verziji na vrhu je bio krug - glava. Ova dva entiteta (božanstvo i čovjek) svojim međuodnosom fiksiraju težišnu točku slike u kojoj počinje dijalog i razumijevanje naše uloge na Zemlji. I razumijevanje o pravom značenju Isusova razapeća.