"Gravitacijske silnice"

Format: 100 x 200 cm, g. izrade: 1998., vlasnik: Miki Nenezić, Split
tehnika: auto-lak/plastificiranoj iverici

Slika predstavlja djelovanje gravitacijskih polja u svemiru pod čijom silom se prostor uvrće, izoblićuje, deformira. S nekoliko izohipsa moguće je vrlo slikovito predočiti te prostore.