"Delirijski dimovi iz cigarete"
Format: 60 x 45 cm, g. izrade: 2008., vlasnik: autor, Kc, tehnika: ulje/platno

Cigareta i štetni delirijski dimovi (jesu li rekli; katran, nikotin i koliko još drugih plinova?) E, vidite li sad razvoj štetnosti od simpatične slike-cigarete do nesimpatične slike-cigarete? Nema više vodoravne orijentacije već je okomita koja sa šiljkom na vrhu sugerira neizbježan tragični završetak (smrt, rak pluća, astmu...) Dimovi su postali prijeteće-opasni, poprimivši formu zmajevih krila i zadobivši oštrine.