"Borovi"
Format: 70 x 50 cm, g. izrade: 1992., vlasnik: autor, Kc, tehnika: ulje na platnu

Borovi su rađeni 1992. godine na Glažuti, u jednom restoranu na Pohorju, Slovenija, za vrijeme lik. kolonije za hendikepiranu djecu.
Zadovoljan sam s idejom prolaza kroz borove jer je taj motiv tamo stvarno postojao. A bila je i magla. Vrlo čarobno.