Igrom, od kugle, dijeljenjem na kriške dobio sam prvu sliku novog ciklusa. Kuglu sam formirao od gradacije smeđe prema žutoj, a pozadinu sam podijelio u 2 dijela. Ono što je na gornjoj vanjska boja, to je na doljnoj površini unutarnja i tako obrnuto dok nisam popunio pozadinu. Rezultat je dosta impresivan.

Format: 70 x 50 cm, g. izrade: 2005., vlasnik: Ljiljana Mrdeža, Šibenik,
tehnika: ulje na platnu/lesonitu

"Sfera"
Format: 80 x 60 cm, g. izrade: 2005., vlasnik: Valentina, Zg, tehnika: ulje na platnu

Format: 600 x 450 px, g. izrade: 2003., vlasnik: autor, Kc, tehnika: elektronski

Daljnjom igrom dobio sam i 19-tu sliku novog ciklusa. Pozadina je tu doživjela puno deformacija. Trokuti u dijagonalnim dijelovima su ponovo bili rotirani tako da sam u lijevom dolnjem dijelu stavio plavu boju za muškarca, a u gornjem desnom dijelu crvenu za ženu. Boju sam stupnjevao istim intenzitetima. Trokuti su zatim doživjeli deformaciju ulubljivanjem prema sredini čime sam dobio na izvanrednoj dinamici slike. Vrhovi se drže zajedno kao ruke. Rezultat je još impresivniji nego na početku ciklusa. U sredini je ljubičasta kugla. Što mislite, što li ona predstavlja? To je zigota - oplođena jajna stanica, zametak novog života. Slika je dobila i novo značenje - podsječa na oko.

Format: 600 x 450 px, g. izrade: 2003., vlasnik: autor, Kc, tehnika: elektronski

"Kugla 19"