Ovo je 25-ta slika ciklusa 'Sfera'. Prvobitna slika je doživjela strahovitu transformaciju i dobila veliku dinamiku u rotiaciji elemenata i ulubljivanju. Pozadina je 'uvezena' iz ciklusa Mediteran (čime se dobila simbioza dvaju ciklusa). Trokuti su ostali ogoljeli kao kosti lešine. Ljubičasta kugla predstavlja oplođenu jajnu stanicu, a bipolarni parovi trokuta – kromosomske parove.

Format: 80 x 60 cm, g. izrade: 2010., vlasnik: autor, Kc,
tehnika: ulje na platnu/lesonitu, cijena: 2800 €

"Sfera 25"