Druga slika kao da ju je slikao Mondrian. Nastavak na sliku 'Mondrian I'

Format: 50 x 60 cm, g. izrade: 2010., vlasnik: autor, Kc, tehnika: ulje na platnu, cijena 300

"Mondrian II"