Prva slika kao da ju je slikao Mondrian. Nastavak na sliku 'Sjećanje na Mondriana' iz 1990. godine

Format: 50 x 60 cm, g. izrade: 2010., vlasnik: autor, Kc, tehnika: ulje na platnu, cijena 300 €

"Mondrian I"