"Hrvati isijavaju duginim bojama, a Srbi samo crno "
Format: 55 x 45 cm, g. izrade: 1993., vlasnik: autor, Kc, tehnika: ulje na platnu

Jedna od rijetkih ratnih slika. Za vrijeme napada na Hrvatsku, ovako sam doživljavao nas i njih.