"Europske integracije: Hrvatska, Njemačka (Bavarska)"
Format: 55 x 40 cm, g. izrade: 1992., vlasnik: autor, Kc, tehnika: ulje na lesonitu

Ciklus europskih integracija.