G. izrade: 2016., vlasnik: autor, tehnika: elektronski

"Anšeo Irske I"