Još neke od mojih slika,
nastale od 2005. do danas
autor: Gal Marijan