Novi ciklus geometrijskih vizija,
ciklus PRETPOVIJEST, 2005.
autor: Gal Marijan