Nove geometrijskie vizije,
ciklus LEPTIRI, 2005.
autor: Gal Marijan